Sözlükte "koşma" ne demek?

1. Koşmak eylemi.
2. Sazla okunmak için hece ölçüsüyle yazılmış, ilk dörtlüğün birinci, ikinci ve dördüncü dizeleriyle öteki dörtlüklerin dördüncü dizeleri birbiriyle, kalan dizeler de kendi aralarında uyaklı, konuları sevgi ve doğa olayları olan bir halk koşuğu.
3. Bir halatı, ağacı pekiştirmek için yanına konulan halat ya da ağaç.

Koşma kelimesinin ingilizcesi

[KOSMA] n. running, run, racing, rush